Kontakt

Comandante Marcos

Rr. Ahmet Krasniqi, Tregetia C2 H11, No.9A, 10000 Prishtina

Ky formular kontakti nuk është i vlefshëm për rezervim, ju lutemi telefononi +38344311114

Do you have any questions? Do not hesitate to contact us, and we will try to accommodate you.

Na kontaktoni