Dielli Meksikan po shkëlqen në Prishtinë

Comandante Marcos është një hapësirë që rrjedh nga një shumëllojshmëri përvojash që festojnë të kaluarën dhe të ardhmen duke i sjellë ato në një moment të njëjtë të imagjinatës së një toke të largët..., Meksikë. Në kujtesën tonë ringjallim telenovelat, ngrohtësinë kulturore, gjuhën dhe shumë të panjohura të Meksikës.